Villkor för att använda test-iq.se

Dessa affärsvillkor regulerar förhållanden mellan Administratören för test-iq.se (och lokal test-iq.se domäner) och Användaren för test-iq.se (och lokal test-iq.se domäner).

1. test-iq.se projekts specifikation och grundliga definitioner

HellSpy SE, Praha 5, Lidicka, 150 00, ID: 28504631, (därefter bara "Admisintratören"), administrerar test-iq.se internetprojekten (därefter bara "IQeu"), där försökarena (därefter bara "Användarena") kan få reda på sin IQ och sitt hemlands Iq.
Grunddefinitioner:
IQ = Intelligence quotient (quotient = kvot, ration) är en index över intelligens, med en normal spidning med 100 som genomsnitten, och 15 som en standard avdrift
Test = en kombination av ett arbetsuppgift och möjliga svarer, där det finns bara en som är den bästa och mest logikal lösning. Testera kan evaluara olika IQ-typer (naturlig intelligens, numerisk intelligence, 3D, osv.) och de förenas i en IQ värde, som skulle vara mer precis när Användaren gör mera tester.
Villkor för att använda tjänsterna av test-iq.se (därefter bara "PIQeu") = villkor som bestämmer rikterna och plikterna som tilhör partierna som tar del i IQeu (Administratören onch Användarna). PIQeus uppdaterade version finns i URL http://www.test-iq.se/villkor-foer-att-anvaenda/. Administratören behållar rikten till att förändra PIQeu, och förändringen träder i kraft på samma dag när den publiceras på websidan.
Administratör = den som försäkrar att server och applikationer funkar som behövas för att IQeu kan erbjudas utan problemocutan problem
Användare = försökare som gör testen, eller någon som registrerar sig i systemet

2. De deltagande personernas räktigheter och plikter

Administratör:

 • Har rättigheten att ta kontakt med Användaren när som helst, hur som helst beträffande på vad som helst
 • Har rägtigheten att överenskomma villkorna med den andra partien som tar del i IQeu
 • Har räktigheten att utesluta vilken Användare som helst utan att säga vad är grundet

Användare:

 • Har räktigheten att ta kontakt med IQeu Administratören
 • Har räktigheten att anmäla att han ska sluta indelning med IQeu utan att säga vad är grundet
 • Måste efterleva med PIQeus villkor som är i kraft
 • Efter betalning, Anvöändare har rikten att veta sitt testresultat, om resultat förnekas, har han rikten att ta kontakt med Administratör och att kräva ett kompenastion, men han har inte rosten till gottgörelse
 • När har ger utt sina personliga uppgifter, anvädaren ger Admistratören tillåtelsen att mäta hans/hennes uppgiftar i datbaset ocgh att använde de för att ta kontakt med Användaren. Administratören tilförsäkrar att uppgifterna ska inte ges till någon tredje parti, och ska tas ut från databaset när användaren så bjuder. Användaren samtycker med det här yttrandet när han regeistrerar eller när han tar testen.

3. Individuell personers deltagande i IQeu

Administratör:

 • Tar del i IQeu från början till sluten eller innan att han efterlämnar IQeu till någon annan parti
 • Kontrollerar att alla partier efterlever med PIQeu och slutar sig till vad ska vara slutsats

Användare:

 • Börjar deltagande i IQeu när han tar testen eller när han registrerar
 • Kan få information när som helst när han mätar in sin epostaddress i registraring
 • Kan sluta sin deltagande i IQeu när som helst

4. Individuella personers ansavrighet

Individuella personerna som tar del i IQeu är ansvarsfulla för saker som de kan inverka på med sina handligar.
Administratör:

 • Måste efterleva med PIQeu
 • Är inte ansavarsfull för Användares möjlighet att betala

Användare:

 • Måste efterleva med PIQeu

5. Betalningsystemer

Betalningsystemer erbjudas av Administratören. Betalningsystemerna och priserna för resultáten fastställas i enlihget med platset som Användare väljer efter han har togit provet. Om Anvädaren väljer något annat plats än det där han bor, han får kanske aldrig resultaten.

List över länder, betalningssätter och priser:

test-iq.se: 50 SEK

6. Skydd för personliga uppgifter, copyright

Inom deltagande i IQeu projekter personliga uppgifter kanske utbyter man personliga uppgifter (namn, addres, telefonnummer, epost, ID nummer. (IÈO) osv.). De här personliga uppgifter är konfidentiella och är bara de som utbyter uppgifter skulle kunna veta de. Båda partier föplikter att de ska inte ge de här uppgifter ut till någon tredje parti i någon form (uttryckt, elektronisk, osv. ), utom några statiska allmans uppgufter som kan inte associeras med någon person. Också, IQeu Administratören förbehållar riktigheten att begå analysis över personers uppträdande, som tar del i IQeu och ge ut det här information till en trefme parti, men bara som statistiska allmansinformation som kan inte asscocieras med någon person.

7. Stöd

För affärssaker, ta kontakt med:

Epost: epost

För teniska saker, ta kontakt med:

Epost: epost

IQeu Administratören ska Gera alting som är förnugtigt möjlig att ta bort alla personliga uppgifter om en person, när den här person anhåller det skrifligt.

Hellspy SE, 11/11/2009.