Om IQ tester

Vad är intelligens och hur mäter man den?

Med intelligens menas förmågan att lösa nya situationer med hjälp av erfarenhet, rätt bedömda sammanhang och anpassning. Detta värde är IQ eller intelligenskvot som ger en persons relativa intelligens i förhållande till andra. Hos barn mäts den uppskattade mentala åldern gentemot deras kalenderålder med utgångspunkt i vad det vid en given ålder klarar av. Hos vuxna mäts IQ med förhållande mellan individens intelligens i jämförelse med befolkningens genomsnitt.

Vad avslöjar er IQ om er?

  • över 140 - Du är ett geni! Skynda er till Mensa, ni har absoluta förutsättningar för skapande verksamhet.
  • 120-140 - Ni är mycket intelligent! Ni kommer att bli framgångsrika människor.
  • 110-120 - Ni är något över medelintelligens. Om ni anstränger er kan ni bli framgångsrika.
  • 90-100 - Ni tillhör den stora majoriteten. Er plats hittar ni framför allt i mellanpositioner
  • 80-90 - Ni är lätt underintelligenta. Ni passar framför allt i manuella yrken.
  • pod 80 - Inget vidare, Nic moc, raději to již försök inte igen. Var glad för grundskolan

Hur ligger du till?

Testa din intelligens och se.